Hỏi

Gia đinh chúng tôi hiện không nhận được giấy mời làm việc của UBND Phường Tân giang; chỉ nhận được thông báo của UBND Thành Phố giao cho Phường Tân giang báo cáo nội dung trả lời. Đề nghị CTTT điện tử xác minh lại. Gia đình chúng tôi thường xuyên có người ở nhà Và Hiện mẹ tôi củng vừa từ miền nam về.


Trả lời

Kính gửi: Ông Nguyễn Công Hà. Như Báo cáo của UBND phường Tân Giang tại số 68/BC-UBND ngày 01/8/2018 thì khi nào mẹ của ông (tức là bà Nguyễn Thị Kim Thanh) về tại địa phương thì UBND phường sẽ giải quyết nội dung mẹ ông phản ảnh. Nếu như hiện nay, mẹ của ông đã từ miền nam vừa mới về, ông có thể thông tin cho UBND phường (hoặc thông tin cho Tổ trưởng tổ dân phố để báo với UBND phường) để UBND phường bố trí thời gian giải quyết nội dung của mẹ ông phản ánh. (Ban biên tập Cổng TTĐT cũng đã thông tin cho UBND phường biết mẹ của ông đã từ miền nam vừa mới về) Trong quá trình giải quyết sự việc mẹ ông phản ảnh, nếu ông và gia đình còn có những thắc mắc, cần phản ánh thì ông có thể liên hệ trực tiếp với UBND phường Tân Giang (thông qua công chức Tư pháp hộ tịch) hoặc Ban tiếp công dân, UBND thành phố để được tiếp nhận thông tin, xử lý sự việc. Trân trọng cảm ơn ông đã phối hợp, kịp thời phản ánh./.

 

Câu hỏi

Mã xác thực không đúng.
Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 19.589
Online: 3