1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân xã Thạch Đồng

Địa chỉ          :thôn Đồng Thanh - xã Thạch Đồng – thành phố Hà Tĩnh 

2. Thường trực HĐND xã: 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1


Hồ Sỹ Trình

Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

2

Dương Cao Sơn

Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐND thành phố kiêm CT UBMTTQ xã.

    3. Các ban của HĐND xã

    Ban Kinh tế xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Hồ Thị Trang 

Đảng uỷ viên,  chủ tịch Hội LHPN xã – Trưởng ban

2

Đào Xuân Oanh

Bí thư chi bộ thôn Đồng Giang - phó ban

3

Hồ Thị Như

Đảng ủy viên - Bí thư đoàn Thanh niên - Thành viên

4

Dương Công Đấu

Bí thư chi bộ thôn Đồng Liên - Thành viên

5

Dương Thị Phụng

Phó bí thư chi bộ thôn Thắng Lợi - Thành viên

Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Dương Cao Sơn

Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐND, chủ tịch UBMTTQ xã - trưởng ban

2

Nguyễn Đình Tráng

Trạm trưởng trạm y tế xã - Phó ban

3

Đàm Văn Nam

Đảng uỷ viên, Chủ tịch hội Nông dân xã – Thành viên.

4

Dương Công Sơn

Đại biểu HĐND xã – Thành viên

5

Dương Thị Phụng

PBT chi bộ thôn Thắng Lợi - Thành viên

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 22.607
Online: 14