Sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính xã Thạch Đồng

- Thường trực Đảng: gồm Bí thư (kiêm CT HĐND xã) và phó BT Thường trực

-  PCT chuyên trách HĐND: 01 người

-  UBND: 13 người 

-   Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: 05 người

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 22.955
Online: 12