Xã Thạch Đồng là một xã đầu mặn cuối ngọt, diện tích đất hồ đập khoảng 13ha
 
---------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
 
------------------------------------------------------------------
xã Thạch Đồng có 02 di tích văn hóa - lịch sử cấp tỉnh: di tích Đền Đông và nhà thờ Dương Công Văn
------------------------------------------------------------------
 
 
Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 22.980
Online: 13