1

. Thông tin chung: 
      Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân xã Thạch Đồng

      Địa chỉ         : thôn Đồng Thanh - xã Thạch Đồng – Thành phố Hà Tĩnh 

      Điện thoại    : 0393.880106

2. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Quốc Hương

Đảng ủy viên - Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

2 Nguyễn Xuân Thiện Đảng uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND xã

 

3. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Đình Lãnh

Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng  ban Quân sự xã

2

Hồ Sỹ Long

Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Đồng
 Liên kết website
Thống kê: 22.950
Online: 7