Sáng ngày 17/7/2019 Thường vụ đảng ủy xã Thạch Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Về tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đ/c: Phạm Thị Tịnh – Thành ủy viên – phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy; đ/c Trương Đình Dũng – Thành ủy viên – phó ban tổ chức Thành ủy – phó đoàn công tác Thành ủy chỉ đạo xã Thạch Đồng; đ/c Nguyễn Thị Ái Liên – Phó phòng tài chính kế hoạch. Ở địa phương có các đ/c trong Thường vụ đảng ủy, cán bộ công chức, toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

Nội dung Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại; công tác xây dựng đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019.

Trong đó những kết quả nổi bật: Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 90,72 tỷ đồng/165,5 tỷ đồng, đạt 54,8% kế hoạch năm, tăng 20% cùng kỳ năm 2018. Gía trị sản xuất nông nghiệp – chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ước đạt 10,7 tỷ đồng đạt 63,75% kế hoạch năm, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 23,2 tỷ đồng, đạt 49,3% kế hoạch năm, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị  xây dựng cơ bản ước đạt 19,01 tỷ đồng đạt 65,1% kế hoạch, tăng 61,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Về xây dựng nông thôn mới: đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạch Đồng đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cùng nhân dân thực hiện đồng bộ, quyết tâm cao để xã Thạch Đồng về đích nông thôn mới: kết quả đạt được 19/20 tiêu chí, còn 1 tiêu chí: Khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu.

Về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8,10 khóa XII. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đánh giá được những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm: đó là quá trình xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều hạn chế trong công tác chỉ đạo nhiều lúc còn thiếu quyết liệt. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị đạt hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của các Đảng ủy còn hạn chế; Việc bỗi dưỡng, kết nạp đảng viên kết quả thấp.

Cũng trong hội nghị, đã có nhiều đảng viên đóng góp những ý kiến về những kết quả, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới.

Từ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, hội nghị cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng giải quyết trong 6 tháng cuối năm 2019. Đặc biệt là tập trung cao, quyết liệt để xã Thạch Đồng về đích nông thôn mới và việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sáp nhập trường học, đơn vị hành chính giữa xã Thạch Đồng và xã Thạch Môn.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Đồng
     Liên kết website
    Thống kê: 22.626
    Online: 9