Ngày 22/7/2019, Hội đồng nhân dân xã Thạch Đồng khóa XIX đã tổ chức kỳ họp thứ 9 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2019.Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Quý – Ủy viên ban Thường vụ - Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố;các đồng chí Trưởng, phó đoàn công tác của thành ủy chỉ đạo xã; các đồng chí đại biểu HĐND thành phố bầu trên địa bàn

Tham dự kỳ họp có 23/23 đại biểu HĐND xã cùng với 53 đại biểu là Thường trực Đảng ủy,Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, Ban Thường trực UBMTTQ xã, Trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp xã, cán bộ, công chức UBND xã, các đại biểu HĐND khóa XIX, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trường Mầm non, Bí thư, thôn trưởng các thôn.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, đổi mới, khoa học, đúng quy định, kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân xã khóa XIX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Trong 01 ngày làm việc, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung sau:

1.Thứ nhất, HĐND xã xem xét, đánh giá và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, như:

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH&QP-AN6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018.

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầunăm 2019,nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách và kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XIX

- Thông báo của UBMT Tổ quốc xã về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền năm 6 tháng đầu năm 2018.

- Tờ trình về việc sữa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách hỗ đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn.

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2018

2. Thứ hai, HĐND xã xem xét, đánh giá và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND như:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 HĐND xã.

-  Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân.

- Tờ trình và dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND.

3. Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn

Kỳ họp đã có 19 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tại hội trường. Qua xem xét, thảo luận của đại biểu HĐND xã và đại biểu khách mời, đa số ý kiến nhất trí cao với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghj quyết trình tại kỳ họp. Một số ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ thêm một số kết quả đạt được và tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019;đồng thời đề nghị aun tâm, tập trung một số giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019.

Nội dung thảo luận trên các lĩnh vực quan trọng được cử tri hết sức quan tâm như vấn đề sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vụ Hè Thu 2019 diện tích gieo cấy đạt thấp nhất từ trước tới nay do nhân dân lo ngại tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công tác bảo vệ đồng yếu, tình trạng xâm nhập mặn của kênh T8…; công tác quản lý đất đai yếu tình trạng lấn chiếm đất công chưa được xử lý dứt điểm gây mất lòng tin trong nhân dân; công tác vệ sinh môi trường tuy đã có sự chuyển biến tích cực nhưng cọn chậm và chưa xử lý dứt điểm; công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình mục tiêu ở một số thời điểm còn thiếu quyết liệt, công tác quản lý các hạng mục triển khai như máy xúc, nguyên vật liệu… chưa sâu sát gây thất thoát, lãng phí.

Công chức chuyên môn và lãnh đạo của UBND xã đã tiếp thu, giải trình về các nội dung các ý kiến kiến nghị của cử tri và các đại biểu thảo luận, những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh của địa phương.

Cũng tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân xã đã thống nhất biểu quyết thông qua 04 nghị quyết

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh  6 tháng cuối năm 2019.

- Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2018.

- Nghị quyết về việc bổ sung một số cơ chế hỗtrợ đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn xã.

- Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2019.

Để các Nghị quyết của HĐND xã phát huy hiệu quả, HĐND xã giao UBND xã khẩn trương thể chế hóa bằng các văn bản theo thẩm quyền, hướng dẫn cụ thể, chi tiết, kịp thời, tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết đến các ban, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đạt kết quả cao nhất.

Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân xã khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân xã Thạch Đồng khóa XIX yêu cầu các Ban, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND xã, các ban, ngành, đoàn thể cùng với cử tri, nhân dân tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND xã, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII đã đề ra

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Đồng
     Liên kết website
    Thống kê: 22.985
    Online: 15