Theo đánh giá của các sở ngành về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch Đồng, cơ bản xã đã đạt 20/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, một số tiêu chí còn một số nội dung cần thực hiện để đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt là 4 tiêu chí: Giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm; khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Vì vậy Ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã đã có chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các nội dung trước khi Tỉnh về đánh giá và bỏ phiếu trong tháng 8 năm 2019.

Những ngày đầu tháng 8/2019, 7/7 thôn ở xã Thạch Đồng, liên đoàn cán bộ thôn phối hợp với các đoàn thể xã và tổ công tác phụ trách thôn đã tiếp tục tuyên truyền và cùng với nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, để những nổ lực từ lâu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạch Đồng về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt những thành tựu cuối cùng. Kết quả từ ngày 12/7 đến 5/8/2019 toàn xã đã xây dựng thêm được 1600m bồn hoa, hàng rào xanh ( thôn Đồng công 220m, thôn Đồng Thanh 220m, thôn Đồng Giang 350m, thô Thắng Lợi  600m, thôn Đồng Tiến 200m), đồng thời tiến hành đổ đất và trồng  được 7000 cây chuổi ngọc trên chiều dài 1,4km hàng rào xanh.

          Về gai thông nội đồng: Hội nông dân xã phối hợp với các chi hội nông dân đã triển khai đổ bê tông được 230m đường xứ đồng Nương Chây và đang làm mương tưới 2 xứ đồng vùng  Trùa và vùng Tran theo kế hoạch.

          Về vệ sinh môi trường trong tiêu chí 17, BCĐ xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nội dung : Tỷ lệ các hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường; Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp; Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch.

          Song song với những nội dung trên BCĐ xã cũng chỉ đạo, đôn đốc các tiêu chí khác phải rà soát lại lần cuối, kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung cũng như hồ sơ trước khi Tỉnh về đánh giá và bỏ phiếu.

tự sản xuất

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Đồng
     Liên kết website
    Thống kê: 22.990
    Online: 8