Tiêu chí giao thông là 1 trong 4 tiêu chí còn lại của xã Thạch Đồng chưa đạt tiêu chuẩn NTM cùng với các tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vườn mẫu.

 

       Mở đường giao thông nông thôn ở tuyến Dương Văn Chiến - Hồ Sỹ Trang (ảnh - Công Thìn)

Người dân thôn Hòa Bình chủ động phá dỡ tường rào, công trình phụ trợ mở đường giao thông nông thôn

(ảnh - Công thìn)

Để đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới để 30/4/2019 xã Thạch Đồng về đích nông thôn mới, Ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng NTM xã Thạch Đồng đã chỉ đạo thôn Hòa Bình tăng cường công tác tuyên truyền,vận động người dân hiến đất mở đường giao thông nông thôn. Kết quả trong tháng 2/2019 thôn Hòa Bình đã huy động được người dân hiến đất mở đường trên hai tuyến với chiều dài 220m và 28 hộ dân liên quan. Đến nay cơ bản người dân trên hai tuyến: Dương Văn Chiến – Hồ Sỹ Trang và Dương Thị Vinh – Dương Đình Tăng đã nhận tiền hỗ trợ tài sản trên đất và đã tiến hành phá dỡ hàng rào, công trình phụ trợ để tiến hành mở rộng đường.

Một số hình ảnh thôn Hòa Bình mở đường GTNT trên 02 tuyến Dương Văn Chiến - Hồ Sỹ Trang và tuyến Dương Thị Vinh - Dương Đình Tăng (ảnh - Công Thìn)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Đồng
     Liên kết website
    Thống kê: 22.979
    Online: 12